Godkjenningen er i boks!

Da har vi fått godkjenningen fra mattilsynet og driften er godt i gang. Vi er godt fornøyd med resultatet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *