Priser / Betingelser

Priser og betingelser Bekkenget Hundepensjonat
ORG.NR 1111111111111
Prisene gjelder fra 01.01.2014
– En hund inntil 10 dager 225 kroner pr dag
– .En hund 11 til 20 dager 200 kroner per dag.
– En hund 21 til 40 dager 150 kroner per dag.
– To hunder (samme eier) inntil 10 dager 325 kroner per dag.
– To hunder (samme eier) 11 til 20 dager 275 kroner per dag.
– To hunder (samme eier) 21 til 40 dager 250 kroner per dag.

Forutsetning for priser med flere hunder er at de kan stå sammen.
For langtidsopphold ut over to uker: ta kontakt for pris.
Hentes hundene før avtalt tid, skal det betales for opprinnelig avtalt pris.
Tillegg i pris for:
– Løpetid 100,- pr dag.
– Turgåing 50,- pr dag.
– Kloklipp 100,-
Alle priser er ink 25%MVA

BETALING:
Vi har ikke bankterminal. Kontant betaling ved innlevering eller uthenting. Det kan evt skrives giro ved innlevering, som må være registrert betalt senest ved utlevering.

AVBESTILLING:
Dersom dere ikke skal benytte deres reserverte plass, ber vi om at dere snarest mulig gir beskjed om dette da det kan være flere som har blitt avvist pga plassmangel. Dette gjelder spesielt i feriene! Dersom vi har hunder på venteliste slipper dere å betale avbestillingsgebyret som er på 50% av den reserverte plassen, dersom avbestillingen skjer senest 2 dager før avtalt tid.

VAKSINE:
For at vi skal kunne ta imot deres hund må den være vaksinert mot valpesyke (parvo) ikke eldre enn 3 år, og ikke senere enn 14 dager før oppholdet. Det anbefales også vaksine mot kennelhoste, men dette er ikke noe krav.

FORING:
Hundene får mat morgen og kveld. Vi forer med Troll tørrfor som er et meget godt for. Dersom du ønsker å medbringe eget for er det greit, men dagsprisen er den samme.

HITTEHUNDER
For disse gjelder egne priser.
– 1.påbegynte døgn 500kr
– Påfølgende døgn 350kr

SYKDOM:
Kunden godtar at pensjonatet på kundens regning og risiko kan bestille veterinæt til hunden ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensninger i behandlingen hunden mottar i en slik situasjon må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales med pensjonatet. Kunden vil bli forsøkt kontaktet før man setter i gang med behandling av hunden.

FORSIKRING:
Vi har ingen fellesforsikring for hunder, så hundeeier er selv ansvarlig for å ha tegnet egen forsikring på sin hund.

ÅPNINGSTIDER:
– Alle hverdager 1700-1800
– Lørdag 0900-1000
– Søndag 0900-1000 og 1700-1800
– Åpningstidene kan fravikes noe etter spesiell avtale.
– Dette dor at hundene skal ha et mest mulig strukturert og rolig opphold hos oss.

HENTING / BRINGING:
Vi har mulighet til å hente / bringe deres hund mot et pristillegg. Ta kontakt for nærmere avtale.